Poraustyömaa Porakaivoon asennettava pumppu on kaivon käytön kannalta oleellisen tärkeä tekijä. Porakaivo-Pojat valmistaa kaivosi avaimet käteen -periaatteella. Porakaivo-Poikien kalusto on ajanmukainen!

MAALÄMPÖ – UUSIUTUVAA ENERGIAA!

Maalämpö on maaperän tai veden massaan varastoitunutta auringon uusiutuvaa lämpöenergiaa. Maalämpöjärjestelmällä tuota lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumpun kompressorin avulla maaperästä saatu lämpöenergia siirretään lämmitysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen.

PORAKAIVOSTA VARMASTI HYVÄÄ VETTÄ!

Oikein tehty porakaivo tarjoaa puhdasta, raikasta pohjavettä sukupolvesta toiseen niin kesäasunnolla, haja-asutusalueella kuin maatilallakin. Asiantuntijan mitoittama porausreikä varmistaa riittävän kaivontuoton ja vesivarastotilavuuden myös vähäsateisina kausina. Porakaivo-Pojat valmistaa kaivosi avaimet käteen -periaatteella.